Tag - pha chế cafe

Đánh giá về chiếc Razor Dose Trimming Tools – Brevillevietnam

Đánh giá về chiếc Razor Dose Trimming Tools của các máy pha cà phê Brevillle tại Việt Nam Hôm nay, mình sẽ nói về chức năng của chiếc Razor đi kèm máy café Breville khi mà bạn hoàn toàn hoặc biết sơ sơ về nó. Do không biết làm sao để giới thiệu về cái tính năng của chiếc Razor xinh xinh nên mình làm ra cái Video để các bạn biết cách dùng dễ dàng hơn. Tuy nhiên một số khách hàng chuyên nghiệp hoặc các Barista sẽ cho rằng dụng cụ này không thực sự khả dụng và không cần...

Read more...

Performance

Breville is obsessed with designing espresso machines that make third wave specialty coffee possible at home. Our research and development team set out to understand what makes a truly great coffee. By exploring the thinking, design and engineering behind high-end commercial machines, and how it could be translated into machines that fit and work at home, without compromise. Optimising every aspect from grind to extraction and microfoam milk texture, we replicate the performance of the machines found in the world’s best cafes across our entire espresso range. Fresh is best The most important ingredient is freshly ground coffee. Ground coffee should be brewed...

Read more...
All in one